Megbízási Szerződés

 

Amely létrejött     

Aragon Consultink sro
94501 Komárom, Bástya utca 28.                                                                                                                                                    Adószám: SK2022798041                                                                                                                                                                   Cégjegyzékszám: el-13897/2013/N                                                                                                                                                Bankszámlaszám: Unikreditbank Magyarország: 10918001-00000041-11750005


továbbiakban, mint Szolgáltató között, és e szerződési feltételeket http://wineroutes.hu weboldal  szolgáltatója között az alábbi feltételekkel:

 

1. Megbízó megbízza Szolgáltatót, hogy az általa üzemeltetett http://wineroutes.hu portálajánlatát a Szolgáltató üzemeltetésében levő honlapon hirdesse és onnan megbízó felé foglalásokat közvetítsen valamint átirányítsa a szolgáltató honlapjára.

 

2. Megbízó a borászattól / pincészettől megfelelő minőségben, elektronikus úton részletes információt, leírást, fotót és egyéb fontos információt tölt fel a Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatásról a következő weboldalra:  http://wineroutes.hu  A fenti weboldalban, annak stílusában integrált önálló oldalt készül.  Ezt követően az üzemeltetés során a Megbízó, saját adminisztrációs felületet kap melyen a saját anyagát, bemutatkozó szövegét, akciós árait, fényképeit, a felmerülő igényeknek megfelelően változtathatja.

 

3. Weboldal tulajdonosa a megbízó által feltöltött adatok,  információk tartalmáért és a fotók minőségéért  az esetlegesen felmerülő károkért, illetve a keletkező problémák miatt nem tartozik felelősséggel.

 

4. Az adatokban időközben beálló változásokat a partner adminisztrációs felületen  javítja frissíti az időszakos árakat, képeket stb. annak megfelelően javítja.

 

5. Szolgáltató – a Megbízó által rendelkezésre bocsátott mini honlapon, (kép, szöveg, Youtube video) vállalja a borászat / pincészet  ismertetését szolgáló esztétikus sablon oldal elkészítését, valamint a honlapján történő közzétételét, reklámozását, továbbá az interneten érkező érdeklődések, szállásfoglalások Megbízó felé történő továbbítását.

 

6. Szolgáltató a  portálra beérkezett érdeklődéseket, megrendeléseket  wineroutes.hu automatikusan továbbítja Megbízó e-mail címére, aki ezeket az ajánlatkéréseket foglalásokat 24 órán belül érdemben elbírálja .

 

7. Megbízó vállalja az igénybevevőkkel  való színvonalas kapcsolattartást, a wineroutes igényekhez fűződő valamennyi ügy intézését, továbbá teljes körű felelősséget vállal az általa kínált szolgáltatásokért.

 

8. Díjak:

A Szolgáltató a regisztráló üzleti ügyfelek, vagyis Megbízók számára éves általány díjat állapít meg, ami éves szinten a kiválasztott csomag ár, melyből a kedvezményre jogósító kód esetén a meghatározott  - % kedvezményt biztosítjuk.

 

12. Felek jelen szerződést az aláírás napján határozatlan időre kötik, és megállapodnak abban, hogy szerződésüket rendes felmondással határidő előtt 2 hónappal felmondhatják egymás felé.

 

14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. –nak a jelen szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

15.Jelen szerződés fennállása során a felmerülő vitás kérdéseket a Felek igyekeznek egymás között békésen megoldani. Amennyiben igyekezetük nem vezet eredményre Felek a vitás kérdéseik eldöntése ügyében a Budapesti  Bíróság illetékességét ismerik el.

16. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták és a regisztráció napján lép érvénybe.

 

Kelt: Budapest 2013-05-20

                                                                                   Mihályi László                                                                                                                      Ügyvezető igazgató/ Aragon Consulting sro